o
p
ý
t
a
j
t
e

s
a

3D navigácia - VÝBER BYTU

Vyberte si podlažie, na ktorom by ste si vedeli predstaviť váš nový byt.
3D model bytového domu POD LESOM v Dolnom Smokovci s kurzorom pre výber poschodí.

1. podzemné podlažie 1. nadzemné podlažie 2. nadzemné podlažie 3. nadzemné podlažie + podkrovie